S l a v e y a Ltd.

REAL ESTATE

slaveya62@mail.bg

slaveya.a

+359(0)896 866 983;
+359(0) 885 366 213;

Р.България, гр.Поморие, п.к.8200, ул.Стефан Стамболов №2, офис 2, ( до сладкарница "Захаро")

Номер:Име:

Категория:Място:

Цена:

min

max

Площ:

m2

min

m2

max

Предназначение:

Покупка

Наем

Оценка:

Топ

Нормална

Статус:

Свободна

Запазена

Продадена

Ти Си?Тайната Е?X